Ninja Name Generator

Every ninja needs a name that's bold and strikes fear into his opponent. Let this randomly generated list do the thinking for you!
Random Selection
 • Rioich
 • Shisui
 • Temari
 • Konatsu
 • Garaa
 • Goryo
 • Scerec
 • Shigeo
 • Danieeru
 • Denmaru
 • Dorrio
 • Zabaz
 • Kagegakure
 • Rikoteki
 • Kuchinawa
 • Orochimaru
 • Shishui
 • Gavzhsvsh
 • Mizukage
 • Yuura
 • Osoru
 • Mileena
 • Baiu
 • Hatake
 • Tamama
 • Arashikage
 • Seanshine
 • Zaji
 • Miratrix
 • Goldrusher
 • Sourai
 • Kuushou
 • Anko
 • Kurei
 • Hanz
 • Inoita
 • Jiga
 • Neij
 • Kikuch
 • Cyuutai
 • Ichiraku
 • Obito
 • Niisan
 • Yoshimitsu
 • Aoishi
 • Zabusa
 • Yondaime
 • Sandaime
 • Gozu
 • Akasuna
 • Faduko
 • Yurei
 • Shinobi
 • Kazain
 • Garra
 • Hyosuke
 • Duckla
 • Yamazak
 • Otonash
 • Manato
 • Zaidy
 • Ryuuzetsu
 • Onshiraz
 • Raizo
 • Jimei
 • Toshisika
 • Megazord
 • Mikobu
 • Hiruzen
 • Hoshigak
 • Amegakure
 • Kushin
 • Teef
 • Hinura
 • Sadao
 • Minato