Ninja Name Generator

Every ninja needs a name that's bold and strikes fear into his opponent. Let this randomly generated list do the thinking for you!
Random Selection
 • Tsuibaka
 • Ninokuruwa
 • Ojii
 • Douso
 • Choij
 • Danmari
 • Naiteki
 • Kakishi
 • Clitic
 • Daichome
 • Mazenta
 • Hanuro
 • Mangaanime
 • Kurena
 • Miaso
 • Karuda
 • Musyamon
 • Tenzou
 • Okon
 • Oodama
 • Atsui
 • Teef
 • Danieeru
 • Hayabusa
 • Moegi
 • Awari
 • Inabi
 • Shardal
 • Siarnaq
 • Saishuu
 • Tagbot
 • Tilnox
 • Aonami
 • Ninjette
 • Shinobi
 • Fuguma
 • Kuushou
 • Tokishiwa
 • Skaura
 • Anfee
 • Nasuke
 • Uzumaki
 • Aktasuki
 • Immakagure
 • Fukumi
 • Kaka
 • Yukigakure
 • Inoshi
 • Mitsurugi
 • Shishui
 • Akumu
 • Chidarake
 • Saku
 • Shabadaba
 • Itachi
 • Sharingan
 • Shiden
 • Nawaki
 • Watai
 • Chunnin
 • Shigeo
 • Kaiyto
 • Sandayu
 • Ashura
 • Thalpomene
 • Guren
 • Chisoku
 • Ninjutsu
 • Shibi
 • Kashaki
 • Anbu
 • Kushina
 • Suigetsu
 • Genin
 • Sasor
 • Jokerjill