Ninja Name Generator

Every ninja needs a name that's bold and strikes fear into his opponent. Let this randomly generated list do the thinking for you!
Random Selection
 • Fabia
 • Tenzai
 • Jinkai
 • Jirobu
 • Tsuchi
 • Byakugan
 • Taki
 • Zord
 • Gatsuuga
 • Blackday
 • Dreadnok
 • Satsukio
 • Huuyguya
 • Goryo
 • Konatsu
 • Jashinist
 • Godessharp
 • Uzamak
 • Tenzo
 • Aoishi
 • Tayuya
 • Akatski
 • Mizu
 • Sebaku
 • Hitake
 • Tettsui
 • Ibiki
 • Ikazuchi
 • Tagbot
 • Hashirama
 • Godaime
 • Teuch
 • Shishui
 • Kohana
 • Tobirama
 • Sakon
 • Samysung
 • Skiminachi
 • Rasuto
 • Karura
 • Kidoumaru
 • Jeckat
 • Sunagakure
 • Yuff
 • Jyuuchiro
 • Daitan
 • Shinosuke
 • Tenten
 • Nukenin
 • Kushin
 • Kamizuki
 • Iruka
 • Udon
 • Dorrio
 • Uchiha
 • Darreth
 • Zabusa
 • Okot
 • Shakra
 • Douzu
 • Nanjy
 • Villag
 • Tenoubi
 • Houtai
 • Keron
 • Chidori
 • Jounin
 • Itach
 • Osoru
 • Dareth
 • Phoshora
 • Orachimaro
 • Jiriaya
 • Kakuzu
 • Tsukab
 • Torune