Ninja Name Generator

Every ninja needs a name that's bold and strikes fear into his opponent. Let this randomly generated list do the thinking for you!
Random Selection
 • Shaiybo
 • Moribit
 • Kabut
 • Mamban
 • Yugao
 • Kimimaro
 • Hanabi
 • Ginja
 • Tesshin
 • Janba
 • Inoichi
 • Sifl
 • Eikai
 • Baiu
 • Kasuga
 • Neji
 • Sheji
 • Koyuki
 • Kiine
 • Kunoichi
 • Zepherafe
 • Yosh
 • Madar
 • Uzamaki
 • Douso
 • Inabi
 • Rusuta
 • Yuromitsu
 • Sarutob
 • Jeckat
 • Iridaceae
 • Chisoku
 • Chakara
 • Uruke
 • Hirononbu
 • Suzamu
 • Kashi
 • Samurmon
 • Shinso
 • Ermac
 • Kurenai
 • Raigo
 • Inamaru
 • Ninjette
 • Saniiro
 • Raien
 • Jirya
 • Hiruze
 • Hyuuga
 • Hoshigak
 • Yakuzima
 • Clitic
 • Keemkashi
 • Oodama
 • Jiji
 • Kaege
 • Tsurukawa
 • Fukishima
 • Kimimar
 • Obajan
 • Jonin
 • Wolfreader
 • Tsurugi
 • Rokusho
 • Hebauki
 • Senbon
 • Dorrio
 • Genin
 • Zord
 • Skiminachi
 • Jiga
 • Apristina
 • Ashura
 • Beshimi
 • Asum
 • Karui